Våra tjänster

- Konstruktionsritningar

CAD/2D/3D

Vid förfrågningar hos oss på olika typer av emballage konstruerar vi alltid en 2D/3D skiss över ert emballage om så krävs. Ritningarna finns alltid lagrat hos oss och kunden har alltid en kopia.

Har ni egna ritningar? Vi läser alla förekommande CAD filer.  

Vi konstruerar enbart ritningar som gäller för emballage eller inredningar för olika typer av lådor eller väskor. 

Har du frågor kring CAD ritningar? 
Jonas hälper dig! 

jonas@advect.se
070 - 582 57 05

3D Modeller